En bok om borderline och narcissism

En skrämmande studie i medberoendets Träsk

 

 

Copyright © Klas Berggren 2018